Bildiğimiz Sonun Başlangıcı Nedir?

31.03.2017
Bildiğimiz Sonun Başlangıcı Nedir?
Ne demiştik? Pazar araştırma sektörü, trendlerin gerisinde kaldı. Nasıl yani? Aslında son yıllarda ESOMAR ve GREENBOOK tarafından hazırlanan raporlara baktığınızda bu tespit çok da şaşırtıcı değil. Ne diyordu bu raporlar? GRIT 2016 Q3-4 raporuna göre:

 • Hem araştırma verenler hem de araştırma şirketleri nezdinde araştırma dizaynında en çok önem verilen konu SONUÇLARIN GÜVENİLİR OLMASI (%74). Bunu şöyle okuyabiliriz: mevcut araştırma tasarımları gerçek düşüncelere / verilere ulaşmamız konusunda yetersiz kalabiliyor.

 • Markaların araştırma şirketlerinden duydukları memnuniyet alanı irdelendiğinde göreceli düşük memnuniyetin olduğu alan araştırma sonuçlarına göre alınacak iş aksiyonları konusunda öneriler olarak belirtilmiş. Yine aynı rapora göre geleceğin araştırmacı profilinde araştırma şirketleri Tasarımcı ve Veri Görselleştirme Uzmanlarına, araştırma verenler ise Veri Bilimcileri (Data Scientist) ve Pazarlama / İş Strateji Uzmanlarına (Marketing or Business Strategists) öncelik vermektedir. Bu bulgular araştırma veren ile yapan şirketlerin konuya farklı açılardan baktıklarını ve bulaşamadıklarını göstermektedir.

 • Kullanılan yöntemlerde de farklılıklar vardır. Araştırma firmaları daha yüksek oranda (%9 ve üzeri) Mobile Surveys, Webcam-Based Interviews, Mobile Qualitative, Research Gamification ve Mobile Ethnography yöntemlerini kullanırken araştırma verenler daha ağırlıklı Social Media Analytics (Markalar 64%, Araştırma Firmaları 49%) ve Big Data Analytics (Markalar 47%, Araştırma Firmaları 35%) kullanmaktadır. Rapora göre bu iki hizmet pazar araştırma firmaları dışındaki şirketlerden temin edilmektedir.

 • Tüm bu bulgular markaların daha derinlikli, zengin içgörülere ulaşmak için farklı kaynakları kullanma, yeni yöntemleri deneme ve elde edilen bilgiyi uzman eşliğinde yorumlama ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Markalar ezber bozan yeni çözümlere kavuşmak için radarlarını açmış durumdalar. Pazarlama bütçelerinin her geçen gün azaldığı bir ortamda haksız da değiller! Global anlamda teknoloji alanındaki girişim dalgası baş döndürücü cinsten. Teknoloji denilince aklınıza sadece otomasyon gelmesin. Kaldı ki araştırma firmaları teknoloji şirketleri sayesinde veri toplama, işleme ve görselleştirme anlamında otomasyona geçmiş durumda. Özellikle verilerin görselleştirmesine ilişkin Cüneyt Değer’in makalesini okumanızı öneririm.

  Peki, sırada ne var? Farklı bilgi kaynaklarını analiz ederek içgörüye ulaşılmasını sağlayan platformlar ve tüketicinin gerçek düşüncesini ortaya çıkaran implicit (örtülü) yöntemler teknolojinin sıradaki fayda alanları olarak tanımlanabilir. Tüketicinin görüşlerini çok yönlü olarak analiz edip gerçek düşüncelerine ulaşmak günümüz girişimcilerin ana konusu.

  Özetle, aşina olduğumuz normallerin alt üst olduğu, yeni düzenlerin normal olarak hayatımıza dâhil olduğu bir dünyada elbette ki araştırma sektörü de payını alacaktı. Araştırma şirketlerinin yeni düzen için ihtiyaç duyulan insan kaynağını ve organizasyon yapısını zamanında planlayamaması "Pazar araştırma sektörü, trendlerin gerisinde kaldı” tespitinin haklı olarak yerini almasını sağladı. 2015 IIeX konferansında uluslararası araştırma şirketlerinden birinin direktörünün "Her şeyi biz yapamayız. Başarılı projeler için bu (teknoloji girişimcileri) firmalar ile işbirliği yapmak zorundayız” ifadesi de araştırmacıların geleceğe hazırlık konusunda pek de başarılı bir karne veremediklerinin itirafıdır.

  Bugüne geldiğimizde görünen odur ki, pazar araştırma çözümü geliştiren ve bu araçları herkesin kullanımına sunan şirketler sayesinde pazar araştırma misyonu değişmiştir. Sektör, pazarlama sorunlarına özel karışımlar ile rahatlıkla cevap verilebilecek bir konuma hızla ilerlemektedir. Geriye kalan akıldır! Bu karışımı en iyi yapan ve çıktıları en iyi yorumlayıp strateji üreten araştırma firmaları varlığını farklı bir kimlik ve organizasyon yapısı ile devam ettirecektir.

  Eda Aybaba Çelik