Hizmet çatımız
3 ana bölümden
oluşmaktadır.
MindCheck
Pazar araştırma araçları ile
markanın pazarlama sorununa
baz oluşturan konuların
ortaya çıkarılması sağlayan ön aşamadır.
İçeriğe bağlı olarak yeni bir pazar
araştırma projesi hayata
geçirilebilir ve / veya
ikincil veri kaynakları
(masa başı çalışması,
markanın elindeki mevcut
pazar araştırma raporları,
derinlemesine görüşmeler vb.)
kullanılabilir.
MindAudit
Markanın pazarlama sorununu
bütünsel açıdan keşfetmesini ve
çözüm üretmesini
sağlayan bir modeldir.
Bulguların özümsenerek
pazarlama sorununu giderecek
şekilde stratejik çözüm diline
çevrildiği aşamadır.
Atölye çalışması ile markanın
sektör tecrübesi, rekabet bilgisi
ve araştırma bulguları
harmanlanır.
Atölye çalışması yönetiminde
MindAudit metodolojisi
kullanılır.
Pazarlama sorununu
giderecek çözüm önerilerine ulaşılır.
MindMap
Pazarlama planının oluşturulmasını
ve / veya doğrulanmasını
sağlar.
Markanın iş hedeflerinden
uygulama alanlarına kadar
tüm aşamalarını
detaylı olarak analiz ederek
markanın yol haritasını çizer.


Markalar, yoğun rekabet ortamında yeni ürünler, yeni markalar, yeni satış kanalları, yeni müşteri temas noktaları gibi pazarlama araçları ile pazar payını korumaya ve/veya artırmaya çalışmaktadır. Marka yöneticileri en ideal kararı almak için pazar araştırmayı pusula olarak kullanır. Ne var ki, pazar araştırma tek başına yol haritası çizmek için yeterli değildir. Bulguların özümsenerek pazarlama dili ile harmanlanması gerekir. Her ne kadar pazarlama sosyal bir bilim olarak tanımlansa da kendi içinde muazzam bir matematiğe sahiptir. Doğru formülle çalışmak için içerisine stratejiyi enjekte etmek gerekir.

Markalı Ürünlerimiz

MindDive
Kalitatif bir yaklaşımdır.
Spesifik bir marka veya kategori
için tüketicinin bilincinin
diplerinde yer alan düşünce,
korku ve diğer hislerin
bilinç üstüne
çıkarılmasını sağlar.
MindTracker
Operasyonel araştırmalar için
geliştirilmiş bir modeldir.
Araştırma sonuçlarının sürecin
ilk gününden itibaren hızlı ve
kolay bir şekilde gösterge panelinden takip
edilmesini sağlayarak bulguların
aktif kullanımını sağlar.
ConceptProbe
Ürün /iletişim fikir ve
görsellerine yönelik düşüncelerin
tüketici zihninden
kesintisiz olarak marka sahiplerine
ulaşmasını sağlayan bir
araştırma modelidir.
MindLove
Markanın pazarlama, iletişim ve
ürün performansını bütünsel açıdan
ölçen bir modeldir.

MindCheck Araştırma Konuları

YENİ NESİL
 • Mimik Takip
 • Nöro Pazarlama
 • Göz Takip
 • Dijital Kalitatif
İLERİ İSTASTİKİ ANALİZLER
 • Trade Off
 • Conjoint - CONsidered JOINTly
 • Forecasting
 • Maximum Difference
 • Jaccard Analysis
 • Cluster Analysis
 • Shapley Regression Analysis
 • TURF
 • Price Sensitivity Meter Analysis
 • Gabor Granger
TÜKETİCİ
 • Müşteri Profili
 • Motivasyon ve Bariyer Analizi
 • Alışveriş Yolculuğu
 • Tutum ve Kullanım Alışkanlıkları
 • Segmentasyon
 • Memnuniyet Araştırmaları (Müşteri / Bayi / Tedarikçi)
 • Müşteri Bağlılığı / Net Promoter Skor (NPS)
FİYAT
 • Price Sensitivity Meter Analysis
 • Gabor Granger
 • Conjoint - CONsidered JOINTly
İLETİŞİM
 • Pre Test
 • Post Test
 • Reklam Takip
 • Celebrity Test
 • Kampanya Etkinliği
ÜRÜN
 • Ürün Testi (CLT, HUT)
 • İsim Testi
 • Logo Testi
 • Konsept Test
 • Ambalaj Testi
 • Tat Testi
 • Koku Testi
MARKA
 • Marka İmaj ve Pozisyonlandırma
 • Marka Sağlığı Takibi
KALİTATİF
 • Dijital Kalitatif
 • Etnografi
 • Fokus grup tartışması
 • Derinlemesine görüşme
 • Ev ziyaretleri
 • Eşlikli Alışveriş
KANAL
 • Exit Survey
 • Gizli Müşteri

Teknoloji Entegrasyonu

Araştırma operasyonel değil, yönetsel yetkinlikler anlamında da markaya değer katmalıdır. Araştırma projeleri, insana bağlı birçok teknik aşamanın bir araya gelmesi sonucunda üretilmektedir. "Zaman” ve "insan gücü” dengeli olarak kullanıldığında değer üretimi başlar. MindStation, teknolojiyi araştırma süreçlerine aktif olarak entegre etmiş inovatif bakış açısını sürekli yenileyen bir şirkettir. 

MindStation’da tüm araştırmalar mobil kullanıcı deneyimine uyumlı arayüzler üzerinden yapılmaktadır. Tüm projeler için operasyon ekibi Internet tabanlı MindTracker üzerinden görüşmelerini yapar. Toplanan veriler MindStation Data Center’da toplanır. Operasyon ekip üyeleri sistemdeki bilgilere müdahele edemez, kopyalamaz, anket onaylandıktan sonra değerlendirmeleri değiştiremez.